හුදකලාවට පෙම් බදින සොදුරු හිතැත්තියකගේ සටහන්. . .

හුදකලාවට පෙම් බදින සොදුරු හිතැත්තියකගේ සටහන්. . .

Tuesday, 20 July 2010

ආවේගයකලු කරලා වැහැපන් වැහි වළාවේ
තද කරලා හමපන් මහ කුනාටුවේ
ගස් වල් පෙරලිලා ඔහේ ගියාවේ
පොළොව දෙදරලා ගිනි කදු මතු උනාවේ


අහස ගුගුරලා අකුණු කොටපන්නේ
ලොකු ලොකු වැහි බින්දු පොළොවට හෙලපන්නේ
සැඩ වී ගO වතුරත් ගලපන්නේ
අනේ මාත් ඒ වතුරේ පලයන්නේ


කන්දක් කඩලා මා වෙත හෙලපන්නේ
මහමෙර තරම් හද ගිනි මා නිවපන්නේ
මාවත් අරන් යන ලොකේක පලයන්නේ
හෙට හිරු පායාවි මා එය නොදකින්නේ


අහස ගුගුරලා මහ වැසි වැටුනු රැයේ
දුකද දැනේ නොනිදමි මේ පාලු රැයේ
සයුරේ වතුර ගෙන හෙලුවත් මාගේ ලයේ
නුඹ දුන් ගින්න නම් නිවිලා නොයේ


පිලිගන් සබද මම මේ සැඩ සුළග වැනි
සිටිය නොහැක මට නම් එක තැනක රැදි
හදවත් වල දුක් ගිනි ගෙන යනවා වැනි
මට ලන් වන්න නුඹ හට නම් නොහැකි වෙති


නො එන්නම යන්නෙමි මම
හැමට සෙත් වෙන්න පතනවා මම
ආදරෙයි නුඹලා හැමට මම
අමතක කරනු මා පසුපස නො එනු හැම

මෙහෙමම වෙන්න පතන මම


. . .හසී රන්. . .

No comments:

Post a Comment

කියවලා ඔබගේ අදහස් දක්වන්න හොද නරක අඩුපාඩු කියන්න
ඔබේ ඒ අදහස් මා දිරිගන්වයි මා නිවැරදි කරයි
ඔබලාට බොහොම ස්තුතියි. . .