හුදකලාවට පෙම් බදින සොදුරු හිතැත්තියකගේ සටහන්. . .

හුදකලාවට පෙම් බදින සොදුරු හිතැත්තියකගේ සටහන්. . .

Monday, 26 July 2010

කුමක්ද වටින දේ


අමතක කරන්න
අමතක කරන්න
ඉවසන්න ඉවසන්න
එපා අඩන්න
අමාරුවෙන් හරි හිනා වෙන්න
කොහොම හරි නැගිටින්න

කියනවා කොයි කවුරුත්
කරන්න ඕන බව දන්නවා මාත්
නොහැකිව ලතැවෙයි සිතත්
නැගිටිමි නමුදු වැටෙයි හෙටත්

මොනවාද ම0 ඔයාට ඔච්චරටම කලේ
විමසයි නුඹත් ලෝකයත් මගෙන්
නමුත් පෙරදා මා කලාවු ආලේ
දුරස් වී ඇත් මගේ හිත මා ගෙන්

ගැහැණියකට හිමි වටිනාම දෙය
ඇගේ හිතද නැත්නම් කන්‍යා බවද
කවුරුද පහදා දෙන්නේ මට එය
නුඹද නුඹ මගෙන් වෙන් කල ලෝකයද

හිත කයෙන් දුරස් වු කල
අඩක් මිය ගිය මල කදක් මෙන
කෙසේ සැරිසරම්ද තුටින ලොව එකල
මලත් නටුවෙන් ගිලිහුනා වැන. . .


ඉවසන්න නොහැකිව ලතැවෙන මම

. . .හසී රන්. . .

No comments:

Post a Comment

කියවලා ඔබගේ අදහස් දක්වන්න හොද නරක අඩුපාඩු කියන්න
ඔබේ ඒ අදහස් මා දිරිගන්වයි මා නිවැරදි කරයි
ඔබලාට බොහොම ස්තුතියි. . .