හුදකලාවට පෙම් බදින සොදුරු හිතැත්තියකගේ සටහන්. . .

හුදකලාවට පෙම් බදින සොදුරු හිතැත්තියකගේ සටහන්. . .

Monday, 6 December 2010

සුළගේ මේ අහන්න. . .හිත මිතුරු සුළග ළග එන
වැහි වළාවට කියන්
දැන් නොපැමිණ තව ටිකකින්
වැහි රැගෙන එන ලෙසින්
වැහි වැටුනොතින් කුඩේ නැතිව
අනේ ඔහු තෙමේවි ඉතින්
ඒ නිසා වහින්න එපා යැයි
පතමි ආදරෙන් නිතින්. . .

වැස්සේ තියන සැර ගති අද අඩු වේවා
මගේ පැතුම ඒ ලෙසින්ම ඉටු වේවා
මගේ හිමි සදුට කරදරයක් නොම වේවා
මහ වරුසාව අද පොද වැස්සක් වේවා

හැම කටයුත්තක්ම හොදින් අද කර ගන්න
කිසිම කරදරයක් නොවී හැමදා සතුටින් ඉන්න
මවුපියෝ පතන ලෝකය හෙට ලැබදෙන්න
හැකි වේවා දෙවියනි මගේ පණ "ඔහු" රැකදෙන්න

හැමදාම සසරේ ඔබ හා එකටම යන්න
එක් උනු දෙ අත් කවදාවත් වෙන් නොමවන්න
නුඹේ මව සේ ම හැමදා නුඹ ළග ඉන්න
පැතුමක් පතමි එය එලෙසම ඉටු වෙන්න


ඔහු නොතෙමෙන්න පතන
මම

. . .හසී රන්. . .

අපි අපේම වෙනවා නම්. . .


පෙරදාක මගේ ලෝකෙට නුඹ ඇවිදින්
තබා ගිය ඔබේ පා සටහන් වල උණුසුම
මැකිලා ගියේ නෑ තාමත් මගේ රත්තරන්
එත් නුඹේ ලෝකෙට ම
¡ බර වැඩි හැමදාටම


මගේ දුකත් නුඹේ කරන්
ඔය හිත දුක් විදින තරම්
ඒ නිසාම නුඹට හොරෙන්
යන්නට යමි සදහට මම්. . .

ළගට වෙලා ආදරයෙන් ඉන්නට නැති උනත් වරම්
නුඹේ ලෝකේ කිරුළු පළන් රැජින වෙන්න පැතුවේ මම්
ඒ සුන්දර හීන ලොවෙන් පියවි ලොවට ඇවිල්ලා මම්
නුඹේ සුවදත් අරන් හොරෙන් පිටමන් වෙමි නොකියාම මම්. . .

රීදි තරුවෙන් මග සළකුනු අහන්
හිනා කැකුලු මල් පුබුදු කරන්
නව කුරුලු වෙසක් හිතින් අරන්
හිටියා පෙරදාක අනේ මේ මන්. . .

මගේ ලොවම අදුරු කරන්
කදුලු මට දායාද කරන්
තරුව ගියා දුරක ඉතින්
කරන්නේ කිම් අසරණ මන්. . .

කදුලු පොලොවටත් බර වැඩි දන්නවද
ඉතින් මා කෙසේ ඒ කදුලු උහුලම්ද
හීනයේ මා දමා ඔබ යන්න යනවාද
ගැස්ම වී මේ හදේ හැමදාම ඉන්නවද. . .


නුඹ මගේම වෙන්න පතන
මම


. . .හසී රන්. . .