හුදකලාවට පෙම් බදින සොදුරු හිතැත්තියකගේ සටහන්. . .

හුදකලාවට පෙම් බදින සොදුරු හිතැත්තියකගේ සටහන්. . .

Thursday, 1 July 2010

බලා ඉන්නෙම්

මගේ හිත ප්‍රීතියෙන් පිනා යයි

මගේ මනදොළ අමාවක සිට ක්‍රමයෙන්

වෙනස් වෙයි පුර්ණ චන්ද්‍රයා කරා

කවදා හෝ ඔබ මා හමු වු විට. . .

පැමිණි ජීවිත ගමනේ ගිම්හානය නිමා කරමින්

වසන්තය කැදවයි යළි මා වෙත

කවදා හෝ ඔබ මා හමු වු විට. . .

නමුදු ඔබ මා හමුවෙතැයි මා මනස කීවද

බියක් දැනෙයි හදවතට අපි

කවදාවත් හමු නොවුනොත්

මේ වේදනාව මට ජීවිතයටම උරුම වෙයි කියා

නමුත්,

කවදා හෝ ඔබ එතැයි හදවත නිතර කියයි

මම මගේ ජීවිතයෙන්

කිසිවක් නො ඉල්ලමි

මහත් නො ඉවසිලිමත් බවක්

හද තුළ තෙරපෙයි

අනේ කවදා හෝ ඔබ හමු වේ නම්

දැනේවි එදිනට ලොවම

මගේ පාමුල ඇති වග. . .

**********

නොඉවසිල්ලෙන් බලා හිදින මම
. . .හසී රන්. . .

No comments:

Post a Comment

කියවලා ඔබගේ අදහස් දක්වන්න හොද නරක අඩුපාඩු කියන්න
ඔබේ ඒ අදහස් මා දිරිගන්වයි මා නිවැරදි කරයි
ඔබලාට බොහොම ස්තුතියි. . .